Transport till och från Makedonien

InterEast har arbetat som specialist på transporter till och från Östeuropa sedan 1992, vi har stor kunskap och även lokal närvaro. Vi är certifierade mot cabotage och jobbar med egna trailers för att erbjuda en transparent tjänst med höga kvalitets- och miljömål.

För att boka på destination Makedonien
kontakta oss på 031 29 44 19, eller info@intereast.se

 

InterEasts tjänster i Makedonien

Vi erbjuder

  • Express och styckegodstransporter
  • Tempererat textillager
  • Hängande konfektion
  • Goda distributionsmöjligheter
  • Tullservice och myndighetskontakt

 

Personlig speditör: Som kund får ni en personlig speditör som har helhetsansvar över era samtliga transporter. Våra speditörer är uppdaterade med gällande lagar och regler, de har dessutom utbildats av Tullverket i import- och exporthantering.

Track & Trace: Med Track & Trace får ni löpande information och statistik på kommande, pågående eller avslutade sändningar.

Åkare: Vi arbetar uteslutande med åkare som vi känner till och majoriteten går i vår egen trafik som är uppbyggd på rundtur. Detta ger en tillförlitlig service och en nästan oslagbar produkt.

GPS: Samtliga bilar till och från Makedonien är utrustade med GPS. Det gör att vi hela tiden vet vart ert gods befinner sig, vilken hastighet transporten håller och vilken temperatur trailern har.

Routing: För att komma från Makedonien till Sverige åker vi igenom Ungern, Slovakien och Polen. Vi tar färja över från antingen Świnoujście eller från Gdynia i Polen.

Farligt gods: Vi har egenutbildade chaufförer som säkerställer samtliga krav för ADR

Mer om destinationen

Makedoniens viktigaste exportmarknader är exportprodukter är järn, stål, vin, grönsaker och inte minst textilier. Tyska och holländska klädtillverkare producerar i Makedonien sedan flera år tillbaka och företag från Sverige och andra europeiska länder tar allt större kliv in på marknaden.

Förutom kunskap och lång erfarenhet av textilproduktion har landet fler fördelar som exportör av konfektion – det är både enklare och mer tidseffektivt att transportera gods från Makedonien än från exempelvis Sydostasien och landets frihandelsavtal innebär att varor som går till EU är tullfria.

Makedonien har 2 miljoner invånare. År 2014 placerade Världsbanken Makedonien på 25:e plats av 189 länder i sin rapport ”Doing Business”, och utsåg Makedonien som det sjunde bästa land att starta företag i. Makedonien har de lägsta kostnader i hela Europa för att starta ett företag.

 

InterEasts nyheter Makedonien