Transport till och från Asien

Din transportpartner i Asien

Asien är en viktig marknad för flera av InterEasts kunder, vi har därför utvecklat flera olika alternativ för både tidskritisk och standardtransport. Transportslagen är järnvägstransporter, flygtransporter eller sjötransporter både från och till Asien. InterEast har kontroll på sändningen från bokning till ankomst och varje bokning koordineras av en personlig speditör med stort engagemang.

InterEast har lång erfarenhet av transporter till och från Asien och har lokal närvaro och ett stort kontaktnät av långvariga samarbetspartners. Vi erbjuder ett stort antal transport- och logistiktjänster för att göra våra kunders logistik så enkel som möjligt.

Transport till och från Turkiet

Specialister på transporter till och från Turkiet

Vi erbjuder transport till och från Turkiet med hög precision. Tillsammans med vårt kontor i Istanbul koordinerar vi transporterna till och från Turkiet med en leveransprecision på 98%. För styckegods erbjuder vi två avgångar per vecka, onsdag och fredag och vi kan hjälpa till med allt från lagerlösningar till tullfrågor.

Vi erbjuder:

 • Express och styckegodstransporter
 • Tempererat textillager
 • Hängande konfektion
 • Goda distributionsmöjligheter
 • Tullservice och myndighetskontakt
 • Kontor och personal på plats
 • Personlig speditör

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Christopher Hwang

Telefon: 031-7894804
Email: christopher.hwang@intereast.se

Transport till och från Kina

Sjö, flyg och järnvägstransporter till och från Kina

Asien är en viktig marknad för flera av våra kunder, vi har därför utvecklat flera olika alternativ för tidskritiska och standardtransporter. Transportslagen som vi erbjuder är sjötransporter, flygtransporter och järnvägstransporter. Med vår flexibilitet kan vi även erbjuda intermodala lösningar efter våra kunders behov.

Vid bokning av transporter från Kina erbjuder vi våra kunder en personlig speditör som planerar och kontrollerar transporten från start till mål.

Tillsammans med vår samarbetspartner i Kina kan vi hjälpa till med allt från kommunikationen med leverantören till planering och upplägg.

Våra transport och logistiktjänster till och från Kina:

 • Sjö, flyg och järnvägstransporter
 • Planering och kommunikation
 • Personlig speditör
 • Samlastning
 • FCL och LCL transporter

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Christopher Hwang
Telefon: 031-7894804
Email: christopher.hwang@intereast.se

Import och export från och till Hongkong

Lokal närvaro i Hongkong

Hongkongs geografiskt starka position och växande handel gör regionen till en våra absolut viktigaste marknader i Asien. Vi tillhandahåller tjänster inom LCL och FCL transporter och lagerhållning. Vi har möjlighet att tillsammans med vår partner sköta kommunikationen med leverantörer och koordinera samlastning för en kostnadseffektiv transport.

Med lång erfarenhet och hög kompetens erbjuder vi en rad olika transportslag, för tidskritiska transporter kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva flygtransporter med kort ledtid och sjötransporter när det är mindre bråttom.

Vi erbjuder:

 • LCL och FCL transporter
 • Personlig speditör
 • Lagerlösningar
 • Kostnadseffektiva transport
 • Sjötransporter
 • Flygtransporter
 • Intermodala transporter

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Sydkorea

Import och export från och till Sydkorea

Sydkorea tillhör en av våra största marknader i Asien och tillsammans med vår samarbetspartner kan vi erbjuda väldigt konkurrenskraftiga lösningar inom sjö och flygtransporter. Vi har möjlighet att ta hand om allt från mindre paket till större projektsändningar av flera containers.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Thailand

Import och export från och till Thailand

Thailand är en våra främsta marknader i Asien och vi erbjuder ett flertal transportlösningar inom flygtransport och sjötransport till och från Thailand. Vi hanterar allt från mindre paket till större projektsändningar och en personlig speditör tar hand om hela flödet.

Vi har en lång erfarenhet inom transporter till och från Thailand och tillsammans med vår partner i Bangkok kan vi hjälpa till med kommunikationen med leverantörer och planera effektiva transporter.

Vi erbjuder:

 • LCL och FCL transporter
 • Personlig speditör
 • Lagerlösningar
 • Kostnadseffektiva transport
 • Sjötransporter
 • Flygtransporter

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Indien

Import och export från och till Indien

Vi transporterar stora volymer från Indien varje vecka, via flyg och via sjö. I samarbete med vår indiska partner kan vi sköta kommunikationen med leverantörer och koordinera de mest effektiva rutterna och villkoren för er transport.

Vi erbjuder flera olika transportslag för alla volymer, allt från transport av mindre paket till fulla containers på sjön. Alla transporter från och till Indien koordineras med den mest effektiva ledtiden efter behov.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Martin Stenerlöv
Telefon: 031-7894805
Email: martin.stenerlov@intereast.se

Transport till och från Taiwan

Import och export från och till Taiwan

Vare ni sig ni är intresserade av flygfrakt eller sjötransport så har vi lösningen för er. Vi erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar med kort ledtid till och från Taiwan. Vi tillhandahåller tjänster inom: LCL, FCL och expresstransporter från och till Taiwan.

Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner på plats sköta allt från kommunikationen med leverantörer till att skapa effektiva logistikupplägg för era flöden.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Martin Stenerlöv
Telefon: 031-7894805
Email: martin.stenerlov@intereast.se

Transport till och från Malaysia

Import och export från och till Malaysia

Vi har ett stort utbud av tjänster inom sjö- och flygtransporter till och från Malaysia. Vi erbjuder en personlig speditör som arrangerar era transporter efter önskemål. Vi hanterar alla typer av volymer till och från Malaysia och erbjuder en kostnadseffektiv lösning anpassad efter våra kunders behov.

Vi erbjuder följande till och från Malaysia

 • FCL transporter
 • LCL transporter
 • Flygtransporter
 • Personlig speditör
 • Konkurrenskraftiga priser

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Martin Stenerlöv
Telefon: 031-7894805
Email: martin.stenerlov@intereast.se

Transport till och från Singapore

Import och export från och till Singapore

Vi erbjuder flera avgångar per vecka till och från Singapore, både med sjötransport och flygtransport. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar anpassade med snabbast möjliga ledtid.

Vi erbjuder transporter av allt från mindre paket till fulla containers och transporten styrs av en av våra professionella speditörer.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Martin Stenerlöv
Telefon: 031-7894805
Email: martin.stenerlov@intereast.se

Transport till och från Pakistan

Import och export från och till Pakistan

Vi erbjuder diverse transportlösningar till och från Pakistan till ett kostnadseffektivt pris och snabb ledtid. Vi har tjänster inom sjö- och flygtransporter och som alltid erbjuder vi en personlig speditör som organiserar transporten.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Martin Stenerlöv
Telefon: 031-7894805
Email: martin.stenerlov@intereast.se

Transport till och från Myanmar

Import och export från och till Myanmar

Myanmar är växande marknad för oss och vi erbjuder både sjötransport och flygtransport från Myanmar till Sverige. Vi hanterar allt från ett par pallar till fulla containers som transporteras med hög precision. Vi erbjuder snabba och kostnadseffektiva transportlösningar som koordineras av våra professionella speditörer.

Vi erbjuder:

 • FCL transporter
 • LCL transporter
 • Flygtransporter
 • Personlig speditör
 • Konkurrenskraftiga priser

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Azerbajdzjan

Lastbilstransporter till och från Azerbajdzjan

Vi erbjuder ett flertal transportmöjligheter till och från Azerbajdzjan med både flyg och med lastbil. Lastbilstransporterna går via vår hemmamarknad Turkiet innan slutdestination. Alla vår transporter koordineras av en personlig speditör som på ett säkert sätt kontrollerar frakten från lastning till leverans.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Armenien

Lastbilstransporter till och från Armenien

Vi erbjuder ett flertal transportmöjligheter till och från Armenien med både flyg och med lastbil. Lastbilstransporterna går via vår hemmamarknad Turkiet innan slutdestination. Alla vår transporter koordineras av en personlig speditör som på ett säkert sätt kontrollerar frakten från lastning till leverans.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Georgien

Lastbilstransporter till och från Georgien

Vi erbjuder ett flertal transportmöjligheter till och från Georgien med både flyg och med lastbil. Lastbilstransporterna går via vår hemmamarknad Turkiet innan slutdestination. Alla vår transporter koordineras av en personlig speditör som på ett säkert sätt kontrollerar frakten från lastning till leverans.

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se

Transport till och från Japan

Import och export från och till Japan

Vi levererar kostnadseffektiva och tidseffektiva transporter till och från Japan via sjö och flyg. Vi erbjuder en dedikerad och personlig speditör som organiserar hela flödet från lastning till leverans.

Vi erbjuder lösningar inom LCL och FCL sändningar och kan leverera effektiva transporter för stora som små volymer.

 • LCL och FCL transporter
 • Personlig speditör
 • Lagerlösningar
 • Kostnadseffektiva transport
 • Sjötransporter
 • Flygtransporter

Boka er transport med InterEast. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er logistik:

Kontakta Therese Regnér
Telefon: 031-7894816
Email: therese.regner@intereast.se