Transport till och från Turkiet

InterEast har eget kontor i Istanbul som bokar och koordinerar transport och logistik vilket medför att vi har en leveransprecision på 98 procent från och till Turkiet. Vårt stora kontaktnätverk på plats skapar rutiner som ger garanterad kvalitet och stort mervärde för er som kund.

För att boka på destination Turkiet,
kontakta oss på 031 29 44 19, eller info@intereast.se

 

InterEast tjänster i Turkiet

Vi arbetar med tredjepartslogistik från vårt kontor och lager i Turkiet, med två fasta styckegodsavgångar i veckan: onsdag och fredag.

Vi erbjuder

  • Personal på plats med språkkunskaper, god lokalkännedom och stort nätverk i branschen
  • Express och styckegodstransporter
  • Tempererat textillager
  • Hängande konfektion
  • Goda distributionsmöjligheter
  • Tullservice och myndighetskontakt

 

Personlig speditör: Som kund får ni en personlig speditör som har helhetsansvar över era samtliga transporter. Våra speditörer är uppdaterade med gällande lagar och regler, de har dessutom utbildats av Tullverket i import- och exporthantering.

Track & Trace: Med Track & Trace får ni löpande information och statistik på kommande, pågående eller avslutade sändningar.

Åkare: Vi arbetar uteslutande med åkare som vi känner till och majoriteten går i vår egen trafik som är uppbyggd på rundtur. Detta ger en tillförlitlig service och en nästan oslagbar produkt.

GPS: Samtliga bilar till och från Turkiet är utrustade med GPS. Det gör att vi hela tiden vet vart ert gods befinner sig, vilken hastighet transporten håller och vilken temperatur trailern har.

Routing: För att komma från Turkiet till Sverige åker vi igenom Ungern, Slovakien, Polen, Rumänien och Bulgarien

Farligt gods: Vi har egenutbildade chaufförer som säkerställer samtliga krav för ADR

Mer om destinationen

Turkiet är en av världens snabbast växande ekonomier. En växande befolkning och det geografiskt gynnsamma läget för affärer i såväl Europa som Mellanöstern, norra Afrika och Centralasien gör Turkiet till en attraktiv destination för svenska företag.

De senaste tio åren har allt fler svenska företag flyttat sin produktion hit, främst företag verksamma inom textil- och konfektion eftersom det med lönsamhet går att producera små serier med hög kvalitet. Idag har cirka 140 svenska företag egen verksamhet i Turkiet och ytterligare 270 svenska bolag har distributörer eller agenter i landet.

Varor som huvudsakligen exporteras till Turkiet från Sverige återfinns främst inom maskinindustrin och pappersindustrin, men också kemiska produkter och läkemedel, järn- och metallprodukter, fordonsrelaterade produkter, telekommunikationsutrustning och elektronikprodukter.

Turkiet har cirka 80 miljoner invånare, Istanbul är landets största stad och den naturliga inkörsporten till Europa från Mellanöstern, det är också där InterEast har sitt Turkiet-kontor.

Mer information om Turkiet hos Business Sweden

InterEasts nyheter Turkiet