Vår spelplan

Destinationer

Destinationer

Lokala och globala transporter

InterEast hanterar transporter över hela världen – till sjöss, i luften och på väg. Vår karta har få tomma fläckar, vilket gör att vi har lösningen för dina utmaningar till hands. Vår expertis ligger inom transporter till och från Sverige, Turkiet, Rumänien och Polen – de länder där våra kontor finns. Mer om dessa destinationer nedan.

Rumänien, Polen och Turkiet

Transport till och från Europa

Göteborg, Sverige
i 1992 InterEast grundades för att återföra förtroende och kvalitet till en bransch som lider av opålitlighet. Med huvudkontoret strategiskt placerat i Skandinaviens ledande och främsta logistikcentrum, Göteborg, InterEast erbjuder kvalificerade och säkra transporter med korta ledtider i hela Norden. Lär känna kontoret här >>

Focsani, Rumänien
InterEast har verkat som specialist på transporter till och från Rumänien och Östeuropa sedan 1992. Vi är certifierade mot cabotage och använder vår lastbilsflotta för att erbjuda transparent service med höga krav på kvalitet och hållbarhet. Lära känna InterEast Rumänien, hur vi fungerar och om destinationen här>>

Istanbul, Turkiet
InterEast har ett kontor i Istanbul som bokar och koordinerar transport- och logistiktjänster, vilket resulterar i leveransprecision på över 98 % till och från Turkiet. Med vårt stora nätverk på plats garanterar våra rutiner en kvalificerad och pålitlig service för dig som kund. Lära känna InterEast Turkiet, deras erbjudanden och hitta din kontakt här >>

Kalisz, Polen
Vårt yngsta kontor ligger i Kalisz, Polen. Därifrån hanteras både lokala och internationella transportsätt med hög precision och kvalitet. Den polska marknaden växer snabbt, och det gör också vår lösning för dina utmaningar. Vår personal på plats är experter på alla express- och kurirrelaterade frågor runt om i hela Europa. Lära känna InterEast Polen och hitta din kontakt här >>

Detta erbjuder vi

InterEasts tjänster i Europa

Vi arbetar med tredjepartslogistik från våra kontor och har två regelbundna styckegodsavgångar i veckan från Rumänien.

Vi erbjuder:
• Express- och dellasttransporter
• Temperaturreglerat lager
• Hängande textilier och kläder
• Goda distributionsmöjligheter
• Tulltjänst och myndighetskontakt

Personlig speditör: som kund har du alltid en personlig speditör som har det övergripande ansvaret för varje transport. Våra speditörer är uppdaterade med lagar och regler, samt är utbildade i tullens import- och exporthantering.

Spåra: Med Track & Trace får du kontinuerlig information och statistik om kommande, pågående eller genomförda försändelser.

Åkerier: Vi samarbetar uteslutande med åkerier och leverantörer vi känner och huvuddelen av trafiken byggs på turer. Detta ger pålitlig service och en nästan oslagbar produkt.

GPS: Alla våra lastbilar är utrustade med GPS. På så sätt vet vi exakt var godset hela tiden befinner sig, vilken hastighet försändelsen går och vilken temperatur släpet har.

Farligt gods: Vi har utbildade förare som säkerställer alla krav för ADR.

Transport till och från Asien

Asien är en viktig marknad för flera av InterEasts kunder. Därför har vi tagit fram flera olika alternativ för både tidskänsliga och vanliga transportsätt. De vanligaste alternativen för transport till och från Asien är järnvägs-, flyg- och sjöfrakt. InterEast har kontroll över försändelsen från bokning till ankomst.
• Lokala kontakter vid ursprung och destination.
• Hjälp med planering och kommunikation med leverantörer.
• En exakt tjänst, skräddarsydd för kundens behov.

Är du redo att revolutionera din leveranskedja? Det är vi.

Prata med en av våra experter och se hur våra lösningar passar dig.

Är du redo att revolutionera din leveranskedja? Det är vi.

Prata med en av våra experter och se hur våra lösningar passar dig.