Brexit

Om Sveriges handel med Storbritannien efter brexit

Nyhet / 5 mars, 2019

Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars närmar sig. Det är ännu inte helt klart hur utträdet kommer se ut – om det blir ett hårt eller mjukt brexit. För alla som är verksamma inom transport, import och export i Storbritannien är skillnaden viktig eftersom det avgör om det kommer att finnas ett utträdesavtal som reglerar handeln mellan de två parterna eller inte.

Om ett utträdesavtal träder i kraft kommer det gälla fram till 31 december 2020 och innan dess kommer inga förändringar ske när det kommer till import- och exporthandeln med Storbritannien.

Om det däremot inte skrivs under något utträdesavtal 30 mars så kommer samma tullregler som gäller för all handel med länder utanför EU även gälla Storbritannien. Företag som är verksamma i, eller handlar med, Storbritannien behöver då veta hur reglerna förändras och vad som gäller.

Brexit

Tips, råd och saker för företag att tänka på vid ett avtalslöst brexit

 • Kartlägg ditt företags varuflöden med Storbritannien. Ta också reda på vilka leverantörer och kunder ni arbetar med och, se över de avtal ni har och hur de kan påverkas av brexit.
 • Tullhandlingar kommer att krävas från dag ett och tull ska betalas för varor vid import om de är tullpliktiga.
 • Företag kan ansöka om Eori-nummer hos Tullverket. Numret behövs för att kunna handla med länder utanför EU.
 • Varje företag behöver ta reda på vilka tillstånd som behövs för handel med den egna produkten eller tjänsten. tillstånd, certifikat och registreringar utfärdade i Storbritannien kan upphöra att gälla i samband med brexit, ansök i så fall om motsvarande tillstånd i EU.
 • Förbered tillståndsansökningar redan nu även om de kan skickas in först när Storbritanniens utträde sker.
 • Principen om fri rörlighet för varor inom EU upphör att gälla. Varor som säljs i Storbritannien blir därmed inte automatiskt godkända för försäljning i Sverige.
 • Företag kan förvandlas från distributör till importör med därtill sammanhängande ansvar för exempelvis produktsäkerhet.
 • Vissa typer av gods kan behöva gå igenom särskilda kontroller. Se i så fall till att hamnen som tar emot godset har resurser för att genomföra kontrollen.


Nya tullformaliteter oavsett avtal

Enligt Tullverket kommer brexit med stor sannolikhet dock innebära nya tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien oavsett om det finns ett utträdesavtal. Bland annat kommer företag behöva:

 • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
 • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
 • lämna tulldeklarationer vid import och export
 • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
 • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

 

Det finns många användbara informationskällor för att få ytterligare information om hur brexit kan påverka den svenska handeln med Storbritannien. Läs mer hos Tullverket, Sveriges myndighet för utrikeshandel eller i Transportstyrelsens brexit-rapport.

Om ert företag inte handlat med länder utanför EU tidigare så har Tullverket sammanställt en guide med åtgärder som går att göra redan nu.

Har ni frågor om hur era transporter med InterEast kan komma att påverkas – kontakta oss direkt på 031 78 94 800 eller info@intereast.se

Fler nyheter

Nyhet / 16 april, 2020

InterEast växer med nytt kontor i Polen

Under flera års tid har InterEast haft en stark tillväxt med ökad efterfrågan på transportlösningar i Östeuropa. Nu bryter vi ny mark, omfamnar dagens utmaningar och öppnar upp kontor i Kalisz, Polen. – Polen är en viktig marknad för oss där vi ska växa tillsammans med våra kunder. Med den samlade erfarenheten från våra övriga…

Nyhet / 31 oktober, 2019

InterEast ställer ut på Gadden 13 november

TEMA – EMPOWERING EACH OTHER På GADDEN samlas 100 utställare och flera tusen besökare för att knyta kontakter och skapa möjligheter för framtiden. InterEast ställer ut för tredje året i rad och vi ser fram emot att få träffa framtidens talanger inom logistik och ekonomi. – GADDEN är en fantastisk plattform och möjlighet för oss…

Nyhet / 15 oktober, 2019

Egen trafik till Rumänien

InterEast har arbetat som specialist på transport till och från Rumänien och Östeuropa sedan 1992, vi har stor kunskap och även lokal närvaro. Vi är certifierade mot cabotage och jobbar med egna trailers för att erbjuda en transparent tjänst med höga kvalitets- och miljömål. InterEasts tjänster i Rumänien Vi arbetar med tredjepartslogistik från vårt kontor och lager i…

Nyhet / 2 oktober, 2019

InterEast Transport stödjer Rosa Bandet 2019

Tillsammans ska vi besegra cancer Varje år drabbas drygt 60 000 personer i Sverige av ett cancerbesked. Det innebär att minst var tredje person någon gång i livet insjuknar. Cancerfondens vision är att besegra cancer och den visionen stödjer vi på InterEast genom att bli Rosa Företagsvän 2019. Läs mer om Cancerfondens Rosa Bandet-Kampanj här