Brexit

Om Sveriges handel med Storbritannien efter brexit

Nyhet / 5 mars, 2019

Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars närmar sig. Det är ännu inte helt klart hur utträdet kommer se ut – om det blir ett hårt eller mjukt brexit. För alla som är verksamma inom transport, import och export i Storbritannien är skillnaden viktig eftersom det avgör om det kommer att finnas ett utträdesavtal som reglerar handeln mellan de två parterna eller inte.

Om ett utträdesavtal träder i kraft kommer det gälla fram till 31 december 2020 och innan dess kommer inga förändringar ske när det kommer till import- och exporthandeln med Storbritannien.

Om det däremot inte skrivs under något utträdesavtal 30 mars så kommer samma tullregler som gäller för all handel med länder utanför EU även gälla Storbritannien. Företag som är verksamma i, eller handlar med, Storbritannien behöver då veta hur reglerna förändras och vad som gäller.

Brexit

Tips, råd och saker för företag att tänka på vid ett avtalslöst brexit

 • Kartlägg ditt företags varuflöden med Storbritannien. Ta också reda på vilka leverantörer och kunder ni arbetar med och, se över de avtal ni har och hur de kan påverkas av brexit.
 • Tullhandlingar kommer att krävas från dag ett och tull ska betalas för varor vid import om de är tullpliktiga.
 • Företag kan ansöka om Eori-nummer hos Tullverket. Numret behövs för att kunna handla med länder utanför EU.
 • Varje företag behöver ta reda på vilka tillstånd som behövs för handel med den egna produkten eller tjänsten. tillstånd, certifikat och registreringar utfärdade i Storbritannien kan upphöra att gälla i samband med brexit, ansök i så fall om motsvarande tillstånd i EU.
 • Förbered tillståndsansökningar redan nu även om de kan skickas in först när Storbritanniens utträde sker.
 • Principen om fri rörlighet för varor inom EU upphör att gälla. Varor som säljs i Storbritannien blir därmed inte automatiskt godkända för försäljning i Sverige.
 • Företag kan förvandlas från distributör till importör med därtill sammanhängande ansvar för exempelvis produktsäkerhet.
 • Vissa typer av gods kan behöva gå igenom särskilda kontroller. Se i så fall till att hamnen som tar emot godset har resurser för att genomföra kontrollen.


Nya tullformaliteter oavsett avtal

Enligt Tullverket kommer brexit med stor sannolikhet dock innebära nya tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien oavsett om det finns ett utträdesavtal. Bland annat kommer företag behöva:

 • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
 • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
 • lämna tulldeklarationer vid import och export
 • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
 • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

 

Det finns många användbara informationskällor för att få ytterligare information om hur brexit kan påverka den svenska handeln med Storbritannien. Läs mer hos Tullverket, Sveriges myndighet för utrikeshandel eller i Transportstyrelsens brexit-rapport.

Om ert företag inte handlat med länder utanför EU tidigare så har Tullverket sammanställt en guide med åtgärder som går att göra redan nu.

Har ni frågor om hur era transporter med InterEast kan komma att påverkas – kontakta oss direkt på 031 78 94 800 eller info@intereast.se

Fler nyheter

Nyhet / 14 mars, 2019

Ny logotyp – samma höga leveransprecision

InterEast välkomnar våren i en uppdaterad kostym och lanserar ny logotyp och grafisk profil. Allt annat hos transportföretaget är däremot sig likt – samma höga leveransprecision och service. – Vi växer och utvecklas hela tiden och då blir det naturligt att vi nu även uppdaterar och moderniserar det visuella. Med den nya logotypen vill vi…

Nyhet / 6 mars, 2019

Medlingen lyckades och hamnstrejken upphör

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har i dag ingått ett andrahandsavtal. Det innebär att hamnkonflikten är avblåst, uppger Sveriges Hamnar. Medlingen lyckades, Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har nu ingått ett andrahandsavtal. Avtalet innebär att hamnkonflikten är avblåst och att verksamheten i samtliga berörda hamnar återgår till det normala. – Detta andrahandsavtal innebär att den flera decennier långa…

Nyhet / 22 februari, 2019

”Vi ser möjligheter istället för problem”

En dag på jobbet med Yesim Acabuga, speditör hos InterEast Turkiet: Yesim Acabuga är speditör på InterEasts Turkiet-kontor i Istanbul. Hon ansvarar för att alla transporter från den lokala terminalen levereras dit de ska, när de ska. – I den här branschen är ingen dag den andra lik. Vi löser problem varje dag vilket också…

intereast rumänien
Nyhet / 7 februari, 2019

Simona i Rumänien: “Jag är väldigt stolt över alla som arbetar här”

Det är verkligen en helt ny dag varje dag för Simona Apreutese, som älskar att starta varje morgon med nya uppgifter och utmaningar. Men arbetsdagarna har också fasta rutiner – en god kopp kaffe sätter igång dagen som sedan avslutas med förberedelser inför nästa. – Mitt arbete är varierat och omväxlande. Mycket sker i dialog…