Brexit

Om Sveriges handel med Storbritannien efter brexit

Nyhet / 5 mars, 2019

Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars närmar sig. Det är ännu inte helt klart hur utträdet kommer se ut – om det blir ett hårt eller mjukt brexit. För alla som är verksamma inom transport, import och export i Storbritannien är skillnaden viktig eftersom det avgör om det kommer att finnas ett utträdesavtal som reglerar handeln mellan de två parterna eller inte.

Om ett utträdesavtal träder i kraft kommer det gälla fram till 31 december 2020 och innan dess kommer inga förändringar ske när det kommer till import- och exporthandeln med Storbritannien.

Om det däremot inte skrivs under något utträdesavtal 30 mars så kommer samma tullregler som gäller för all handel med länder utanför EU även gälla Storbritannien. Företag som är verksamma i, eller handlar med, Storbritannien behöver då veta hur reglerna förändras och vad som gäller.

Brexit

Tips, råd och saker för företag att tänka på vid ett avtalslöst brexit

 • Kartlägg ditt företags varuflöden med Storbritannien. Ta också reda på vilka leverantörer och kunder ni arbetar med och, se över de avtal ni har och hur de kan påverkas av brexit.
 • Tullhandlingar kommer att krävas från dag ett och tull ska betalas för varor vid import om de är tullpliktiga.
 • Företag kan ansöka om Eori-nummer hos Tullverket. Numret behövs för att kunna handla med länder utanför EU.
 • Varje företag behöver ta reda på vilka tillstånd som behövs för handel med den egna produkten eller tjänsten. tillstånd, certifikat och registreringar utfärdade i Storbritannien kan upphöra att gälla i samband med brexit, ansök i så fall om motsvarande tillstånd i EU.
 • Förbered tillståndsansökningar redan nu även om de kan skickas in först när Storbritanniens utträde sker.
 • Principen om fri rörlighet för varor inom EU upphör att gälla. Varor som säljs i Storbritannien blir därmed inte automatiskt godkända för försäljning i Sverige.
 • Företag kan förvandlas från distributör till importör med därtill sammanhängande ansvar för exempelvis produktsäkerhet.
 • Vissa typer av gods kan behöva gå igenom särskilda kontroller. Se i så fall till att hamnen som tar emot godset har resurser för att genomföra kontrollen.


Nya tullformaliteter oavsett avtal

Enligt Tullverket kommer brexit med stor sannolikhet dock innebära nya tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien oavsett om det finns ett utträdesavtal. Bland annat kommer företag behöva:

 • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
 • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
 • lämna tulldeklarationer vid import och export
 • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
 • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

 

Det finns många användbara informationskällor för att få ytterligare information om hur brexit kan påverka den svenska handeln med Storbritannien. Läs mer hos Tullverket, Sveriges myndighet för utrikeshandel eller i Transportstyrelsens brexit-rapport.

Om ert företag inte handlat med länder utanför EU tidigare så har Tullverket sammanställt en guide med åtgärder som går att göra redan nu.

Har ni frågor om hur era transporter med InterEast kan komma att påverkas – kontakta oss direkt på 031 78 94 800 eller info@intereast.se

Fler nyheter

Nyhet / 12 juli, 2019

Nya certifikat för miljö och kvalitet

InterEast har nyligen genomgått en recertifiering för att uppnå den senaste satta standarden för ISO. BMG TRADA meddelade att Intereast Transport AB:s ledningssystem fortsatt är i överensstämmelse med standarden SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015.  – Att recertifieras är en självklarhet för oss, både för att hålla vårt ledningssystem uppdaterat och för att kunna visa omvärlden…

Transportkoncept
Nyhet / 26 juni, 2019

Senaste nytt med InterEast: Transportkoncept för framtidens städer, 62 sjöfartsförslag och ny cabotage-studie

Sommaren är här men transport- och logistikbranschen tar aldrig semester. Här är de viktigaste nyheterna från senaste månaden. Pendlare på morgonen – gods på dagen – sopor på natten 62 förslag för att öka sjöfarten Ny cabotage-studie från logistikforskaren Scanias nya transportkoncept för framtidens städer Pendeltrafik på morgonen, godstransport under dagen och sophämtning på natten…

Nyhet / 20 juni, 2019

Lär känna InterEasts sommarvikarier!

Nenad Vukovic, Alice Törnqvist och Olivia Bernersjö – där har ni årets sommarvikarier som kommer hjälpa InterEasts kunder under semestermånaderna. En pluggar på Uppsala Universitet, en på Handels och en på Chalmers – och alla tre ser fram emot en händelserik sommar hos InterEast. Här får ni lära känna de tre vikarierna lite bättre. Olivia…

InterEast logotyp
Nyhet / 13 juni, 2019

Speditör till flyg- och sjöavdelning på växande bolag

InterEast fortsätter att växa, och nu söker vi en till speditör till vårt team i Sisjön. Sedan starten i början på 90-talet har företaget utökat sin verksamhet från att vara en vägspeditör med fokus på Östeuropa, till att idag hantera sändningar inom alla trafikslag över hela världen. På huvudkontoret i Sisjön sitter idag 25 personer,…