policies

Sekretesspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du använder InterEast Transport AB logistiktjänster såsom transportör, tull, spedition ("Tjänster”), bokningsportal (“Portal”) och webbplats + karriärsajt (“Webbplats”). Besök www.intereastgroup.com eller kontakta oss för mer information om våra tjänster.

InterEast Transport AB  är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas av oss. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas säkert och säkert. Om du har frågor kan du alltid mejla oss på info@intereast.se eller ring +46 31 78 94 800.

InterEast Transport AB kan komma att samla in kontaktinformation, kontoinformation, bokningsinformation, företagsinformation, kommunikation och enhetsinformation. InterEast Transport AB samlar in och behandlar endast känsliga personuppgifter om det är motiverat och nödvändigt och kommer därefter att behandla informationen varsamt. När du tar emot försändelser via vår portal, kontakta först det avsändande företaget angående hanteringen av personuppgifter som de har lämnat.

Användningen av din information och hur den delas

Du lämnar vanligtvis information till exempel när du registrerar ditt konto i portalen. Du måste lämna viss information för att kunna använda portalen. Underlåtenhet att tillhandahålla rätt begärd information kan hindra utförandet eller leveransen av försändelser – eller andra tjänster som du eller din arbetsgivare förväntar sig av oss. Personlig information kan då och då erhållas någon annanstans, som från webbplatser eller offentliga källor.

När du besöker webbplatsen eller använder portalen samlas enhetsinformation från din enhet genom cookies. Detta används för att förbättra kundupplevelsen. Anledningen till InterEast Transport AB samlar in din information är för att kunna:
• Ge dig tjänster och låter dig använda vår portal.
• Uppfylla avtal
• Kunna ge stöd och kommunicera
• Hantera fakturor och betalningar
• Genomföra kundundersökningar.
• Marknad InterEast Transport AB:s tjänster.
• Följ lagen/lagarna (Mestadels svenska lagar men även Polen, Rumänien och Turkiet beroende på vilket kontor bokningen gjordes).
• Skydda intressen.
• Gör statistikrapporter.
• Förbättra kundupplevelsen.

Hur ser din drömresa ut InterEast Transport AB dela information med andra:
• Anställda och samarbetspartners kommer att behöva personuppgifter för att slutföra ett avtal.
• Tjänsteleverantörer som: Hubspot, Mailchimp, Visma, Google Cloud Platform
• Transportföretag. Partners som ingår i din leveranskedja.
• Myndigheter vid behov.
• Företagsöverlåtelse.
• Parter inblandade i en transport.

InterEast Transport AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Men ibland måste dina uppgifter överföras till företag utanför regionen. Din data kommer att överföras till Mailchimp, Hubspot och Google Analytics, som finns i USA, i samband med besök på vår hemsida/bokningsplattform men även gällande vårt nyhetsbrev.

Det finns en möjlighet att andra regler tillämpas utanför EU/EES och därför kan information hanteras annorlunda, InterEast Transport AB:s Ansvaret är att hitta pålitliga/affärsacceptabla företag som har en bra integritetsskydd implementerad. InterEast Transport AB har visst att säga till om hur länge data ska lagras och det beror på vilken typ av information. Personuppgifter kan enligt GDPR raderas via en begäran. Vissa uppgifter kan inte raderas direkt på grund av lagen.

Dina rättigheter angående personuppgifter och uppdateringar

Du äger dina personuppgifter och har därför rätt att göra följande:
• Objektbehandling av dina uppgifter.
• Få åtkomst till och/eller flytta dina data.
• Radera data.
• Rätta dina uppgifter.
• Begränsa dina uppgifter.
• Återkalla ditt samtycke.

Sekretesspolicyer kan uppdateras när som helst, och det är ditt ansvar att kontrollera dessa policyer regelbundet. Betydande förändringar kommer att meddelas och du kommer att ha tid att anpassa dig till de nya policyerna innan de träder i kraft.

Kontaktinformation angående integritetspolicyn

Du kan alltid kontakta oss på info@intereast.se eller ring oss på +46 31 78 94 800 om du har några frågor angående integritetspolicyn. Kan även läsa mer angående integritetspolicy på www.datainspektionen.se.

Användarvillkor

Vänligen läs dessa användarvillkor ("tjänstevillkor", "villkor") noggrant innan du använder vår webbplats och/eller tjänster ("webbplats", "tjänst", "plattform") som drivs av InterEast Transport AB ("oss", "vi", "vår").

Villkor för användning

Genom att använda vår webbplats och tjänster intygar du att du har läst och granskat detta avtal och att du samtycker till att följa dess villkor. Om du inte vill vara bunden av villkoren i detta avtal, rekommenderas du att lämna webbplatsen eller tjänsterna i enlighet med detta. InterEast Transport AB ger endast användning och åtkomst av denna webbplats, dess produkter och tjänster till dem som har accepterat dess villkor.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter att använda vår webbplats och våra tjänster rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy angående vår insamling av användardata. Det hjälper dig att bättre förstå vår praxis.

Immaterialrätt

Du samtycker till att allt material, produkter och tjänster som tillhandahålls på denna webbplats och vår plattform tillhör InterEast Transport AB, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare inklusive alla upphovsrätter, affärshemligheter, varumärken, patent och annan immateriell egendom. Du samtycker också till att du inte kommer att reproducera eller omdistribuera InterEast Transport AB:s immateriella rättigheter på något sätt, inklusive elektroniska, digitala eller nya varumärkesregistreringar. Du beviljar InterEast Transport AB en royaltyfri och icke-exklusiv licens för att visa, använda, kopiera, överföra och sända innehållet du laddar upp och publicerar. För frågor om immateriella anspråk bör du kontakta företaget för att komma överens.

Uppdrag

Alla uppdrag utförs enl NSAB 2000, med undantag för garantitider i 6 § 2 st 20 B och med undantag för försäkringsplikt i 27 § C3.

Användarkonton

Som användare av vår portal kan du bli ombedd att registrera dig hos oss och lämna privat information. Du är ansvarig för att säkerställa riktigheten av denna information, och du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten och säkerheten för din identifieringsinformation. Du är också ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Om du tror att det finns några möjliga problem angående säkerheten för ditt konto på webbplatsen, informera oss omedelbart så att vi kan lösa dem i enlighet med dem. Vi förbehåller oss alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Tillämplig lag

Genom att besöka den här webbplatsen och använda våra tjänster samtycker du till att huvudsakligen Sveriges lagar, utan hänsyn till principer om lagstridiga lagar, kommer att styra dessa villkor, eller alla tvister av något slag som kan komma mellan InterEast Transport AB och du, eller dess affärspartners och samarbetspartners.

Tvister

Varje tvist som på något sätt relaterar till ditt besök på denna webbplats eller användningen av våra tjänster från oss ska avgöras av den federala domstolen i Göteborg, Sverige och du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för sådana domstolar.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra InterEast Transport AB och dess dotterbolag och innehar InterEast Transport AB är ofarligt mot rättsliga anspråk och krav som kan uppstå från din användning eller missbruk av våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att välja vårt eget juridiska ombud.

Ansvarsbegränsning

InterEast Transport AB ansvarar inte för eventuella skador som kan drabba dig på grund av ditt missbruk av vår webbplats och/eller tjänster. InterEast Transport AB förbehåller sig rätten att när som helst redigera, modifiera och ändra detta avtal. Stora förändringar kommer att meddelas våra kunder och partners.

Cookies

InterEast Transport AB ("vi", "oss", "vår") använder cookies på vår webbplats bläck. Karriärsajt och bokningsplattform. Detta används för att förbättra kundupplevelsen, annonserna och remarketing.

Det är möjligt att neka att cookies installeras på din enhet när du besöker vår webbplats, bara avvisa popup-fönstret för kakor. När du tackar nej finns det en risk att missa affärer och göra vårt arbete hårdare för att förbättra kundupplevelsen.

Om du vill ta bort vår cookie från din webbläsare/enhet kan du välja en av guiderna i följande länk.

Vilka cookies vi använder och hur de fungerar

De cookies vi använder för att identifiera en användare men utan att berätta vem du är, kommer vi bara att få en slumpmässig sträng med nummer som används i olika program för att skapa ett unikt men anonymt ID för dig. Statistiken används för att förbättra vårt sätt att ge dig en bättre kundupplevelse och relevant marknadsföring.

Google Analytics

Google Analytics är vårt främsta verktyg för att analysera våra kunders beteende, det är implementerat på alla våra webbplatser som är anslutna till internet (webbplats, karriär, plattform). Med informationen om vår kund (anonym förstås) kan vi göra smidigare övergångar och en överlag bättre upplevelse. Det blir också en grund för vår marknadsföring.

Här är mer information om Google Analytics

Google Etiketthanteraren

Jag samarbetar med Google Analytics, Google Tag Manager kan skicka specifika händelser (triggers) som att klicka på ett telefonnummer, till Google Analytics. Det kommer att ge en bättre förståelse för hur besökare agerar på vår webbplats och plattform.

Google-annonser

Verktyg för bättre förbättrar vårt betyg på Google, genom betalda annonser. Relevanta sökord gör oss synliga på Google. Om du till exempel söker på "Exportera från Rumänien" är chansen stor att du ser en annons från oss.

Här är mer information om Google-annonser

Facebook

Genom att implementera en pixel på vår hemsida kommer vi att få en bättre uppfattning om vilket kundsegment (personas) som besöker oss och därför skulle kunna hjälpa oss i framtida marknadsföring.

Här är mer information om Facebook-pixlar

LinkedIn

LinkedIn är vår primära marknadsföringsplattform och det är därför vi analyserar besökare på vår webbplats och plattform. Cookien ger oss en uppfattning om vilket kundsegment som besöker oss.

Här är mer information om LinkedIn

Microsoft Clarity

InterEast Transport AB använder Microsoft Clarity för att registrera besök på vår webbplats, vi kommer att kunna se vad du gör, men inte vem du är och all privat information som namn, kortinformation etc. kommer att censureras av Microsoft Clarity. Detta för att registrera eventuella problem med hemsidan, se var vi kan bli tydligare i vår kommunikation och göra en analys av hur besökarna navigerar på vår hemsida.

Här är mer information om Microsoft Clarity

Hubspot

InterEast Transport AB använda Hubspots plugin för WordPress för att hjälpa webbplatsen att fungera bättre och samla in marknadsföringsinformation om besökaren.

Här är mer information om Hubspots integration med WordPress.