Transportkoncept

Senaste nytt med InterEast: Transportkoncept för framtidens städer, 62 sjöfartsförslag och ny cabotage-studie

Nyhet / 26 juni, 2019

Sommaren är här men transport- och logistikbranschen tar aldrig semester. Här är de viktigaste nyheterna från senaste månaden.

  • Pendlare på morgonen – gods på dagen – sopor på natten
  • 62 förslag för att öka sjöfarten
  • Ny cabotage-studie från logistikforskaren

Scanias nya transportkoncept för framtidens städer

Pendeltrafik på morgonen, godstransport under dagen och sophämtning på natten – så skulle Scanias nya transportkoncept NTX kunna fungera i framtidens storstäder. Konceptet bygger på ett modulsystem där fordonet kan kopplas till tre olika moduler – en bussmodul, en distributionslastbilsmodul eller ett sopaggregat.

”NXT är en vision för städernas framtida transporter. Fler av dessa nya tekniker måste fortfarande mogna ytterligare men för oss har det varit viktigt att faktiskt bygga ett konceptfordon för att praktiskt visa vad som ligger inom räckhåll. NXT är konstruerad för 2030 och framåt men innehåller samtidigt flera spetstekniker som är tillgängliga i dag,” säger Scanias vd Henrik Henriksson.


Scanias nya transportkoncept NXT. Foto: Scania

62 Förslag för att öka inrikes sjötransporter

Regeringens nationella samordnare för sjöfartsfrågor Pia Berglund har lagt fram en rapport med bland annat 62 förslag för att öka andelen inrikes sjötransporter. Två konkreta exempel är att klassa fler områden som inre vattenvägar och att flytta skrymmande transporter till sjön istället för att ge dispenser på väg.

En prognos från Trafikverket visar att dubbelt så mycket gods kommer transporteras via sjöfart år 2040 jämfört med idag.

”Kapaciteten finns både i hamnar och hos rederier. Sjöfarten har stor potential i framtiden och vi vill att godsköpare tänker sjöfart,” säger Pia Berglund.


Regeringens nationella samordnare Pia Berglund. Foto: Tommy Hvitfeldt

Ny studie om olaga cabotage

Resultaten från hans tidigare studier på cabotage visade att tusentals lastbilar körde systematiskt cabotage och hundratals av dem med stor sannolikhet körde illegalt i Sverige – nu är logistikforskaren Henrik Sternberg igång med nästa studie där han granska hur lastbilstrafiken i EU utvecklar sig. Precis som i hans tidigare studier är tanken att allmänheten ska rapportera in utländska registreringsnummer för att kartlägga hur fordonen rör sig.

”De tidigare studierna fick väldigt stor uppmärksamhet. Förhoppningen är att kunna visa hur lastbilstrafiken har utvecklats. Men också hur man kan engagera människor för socialt utsatta yrkesgrupper,” säger Henrik Sternberg.

InterEast var delaktiga i Sternbergs förra studie där transportföretaget blev certifierade mot olaga cabotage.


Logistikforskaren Henrik Sternberg. Foto: Jan Lindkvist

Fler nyheter

Nyhet / 31 oktober, 2019

InterEast ställer ut på Gadden 13 november

TEMA – EMPOWERING EACH OTHER På GADDEN samlas 100 utställare och flera tusen besökare för att knyta kontakter och skapa möjligheter för framtiden. InterEast ställer ut för tredje året i rad och vi ser fram emot att få träffa framtidens talanger inom logistik och ekonomi. – GADDEN är en fantastisk plattform och möjlighet för oss…

Nyhet / 15 oktober, 2019

Egen trafik till Rumänien

InterEast har arbetat som specialist på transport till och från Rumänien och Östeuropa sedan 1992, vi har stor kunskap och även lokal närvaro. Vi är certifierade mot cabotage och jobbar med egna trailers för att erbjuda en transparent tjänst med höga kvalitets- och miljömål. InterEasts tjänster i Rumänien Vi arbetar med tredjepartslogistik från vårt kontor och lager i…

Nyhet / 2 oktober, 2019

InterEast Transport stödjer Rosa Bandet 2019

Tillsammans ska vi besegra cancer Varje år drabbas drygt 60 000 personer i Sverige av ett cancerbesked. Det innebär att minst var tredje person någon gång i livet insjuknar. Cancerfondens vision är att besegra cancer och den visionen stödjer vi på InterEast genom att bli Rosa Företagsvän 2019. Läs mer om Cancerfondens Rosa Bandet-Kampanj här

Nyhet / 23 september, 2019

Besök InterEast på Tulldagen 1 oktober

På branschmässan Tulldagen i Göteborg samlas både myndighets- och näringslivsaktörer för att utbyta kunskap om export och import-frågor. InterEast finns på plats  för att träffa företag som arbetar internationellt och som har behov av transport- och tulltjänster. – Tulldagen är en bra möjlighet för oss att knyta kontakter med potentiella samarbetspartners och träffa nya kunder….