Transportkoncept

Senaste nytt med InterEast: Transportkoncept för framtidens städer, 62 sjöfartsförslag och ny cabotage-studie

Nyhet / 26 juni, 2019

Sommaren är här men transport- och logistikbranschen tar aldrig semester. Här är de viktigaste nyheterna från senaste månaden.

  • Pendlare på morgonen – gods på dagen – sopor på natten
  • 62 förslag för att öka sjöfarten
  • Ny cabotage-studie från logistikforskaren

Scanias nya transportkoncept för framtidens städer

Pendeltrafik på morgonen, godstransport under dagen och sophämtning på natten – så skulle Scanias nya transportkoncept NTX kunna fungera i framtidens storstäder. Konceptet bygger på ett modulsystem där fordonet kan kopplas till tre olika moduler – en bussmodul, en distributionslastbilsmodul eller ett sopaggregat.

”NXT är en vision för städernas framtida transporter. Fler av dessa nya tekniker måste fortfarande mogna ytterligare men för oss har det varit viktigt att faktiskt bygga ett konceptfordon för att praktiskt visa vad som ligger inom räckhåll. NXT är konstruerad för 2030 och framåt men innehåller samtidigt flera spetstekniker som är tillgängliga i dag,” säger Scanias vd Henrik Henriksson.


Scanias nya transportkoncept NXT. Foto: Scania

62 Förslag för att öka inrikes sjötransporter

Regeringens nationella samordnare för sjöfartsfrågor Pia Berglund har lagt fram en rapport med bland annat 62 förslag för att öka andelen inrikes sjötransporter. Två konkreta exempel är att klassa fler områden som inre vattenvägar och att flytta skrymmande transporter till sjön istället för att ge dispenser på väg.

En prognos från Trafikverket visar att dubbelt så mycket gods kommer transporteras via sjöfart år 2040 jämfört med idag.

”Kapaciteten finns både i hamnar och hos rederier. Sjöfarten har stor potential i framtiden och vi vill att godsköpare tänker sjöfart,” säger Pia Berglund.


Regeringens nationella samordnare Pia Berglund. Foto: Tommy Hvitfeldt

Ny studie om olaga cabotage

Resultaten från hans tidigare studier på cabotage visade att tusentals lastbilar körde systematiskt cabotage och hundratals av dem med stor sannolikhet körde illegalt i Sverige – nu är logistikforskaren Henrik Sternberg igång med nästa studie där han granska hur lastbilstrafiken i EU utvecklar sig. Precis som i hans tidigare studier är tanken att allmänheten ska rapportera in utländska registreringsnummer för att kartlägga hur fordonen rör sig.

”De tidigare studierna fick väldigt stor uppmärksamhet. Förhoppningen är att kunna visa hur lastbilstrafiken har utvecklats. Men också hur man kan engagera människor för socialt utsatta yrkesgrupper,” säger Henrik Sternberg.

InterEast var delaktiga i Sternbergs förra studie där transportföretaget blev certifierade mot olaga cabotage.


Logistikforskaren Henrik Sternberg. Foto: Jan Lindkvist

Fler nyheter

Nyhet / 23 september, 2021

Från LIA-praktikant till Senior Freight Forwarder

Emil Fuchs morgonrutin är helig: en kopp svart kaffe för att sedan starta upp datorn och kontrollera att nattens försändelser har gått bra. – Bilarna slutar inte rulla bara för att jag går hem, säger Emil, Senior Freight Forwarder på InterEast. Som personlig speditör känner Emil ett stort ansvar för sina kunder och håller alltid…

Nyhet / 19 april, 2021

Praktik: Speditören som blev Digital Analytics Specialist

Ett av de finaste betyg ett företag kan få är en återkommande kund. Tänk då hur glada vi blev när en tidigare kollega hörde av sig med önskan om att spendera nio veckors praktik hos oss. Ge en virtuell high five till Martin Hougberg, en före detta speditör som nu navigerar informationens dataströmmar då han…

Nyhet / 27 november, 2020

Hur Covid-19 påverkar din transport. Andra vågen.

(Senast uppdaterad 2020-11-26) En andra våg av COVID-19 rullar igenom Sverige och företagen ställer om. Vilka lärdomar har vi fått från det senaste året och hur påverkas dina transporter? Omställningen som tog två veckor implementeras på några dagar. I vissa fall timmar. Kunderna kan vara lugna då våra förutsättningar för att möta utmaningarna en andra…

Nyhet / 5 augusti, 2020

Att göra farligt gods säkert

Alla har sett bilder på brinnande mobiltelefon och batterier som fått fraktflygplan att antända. Litiumbatterier blir hela tiden kraftfullare för att klara av att hålla våra e-cyklar rullande och ge liv till allt modernare mobiltelefoner. Men hanteras batterierna fel är skaderisken stor. Men vad ska du tänka på inför att du ska skicka farligt gods?…