Jämställdhet

”Vi vill vara bäst i branschen på jämställdhet”

Nyhet / 19 december, 2018

Från och med 1 januari 2017 är arbetsgivare med mer än tio anställda skyldiga att varje år kartlägga, analysera och dokumentera löneskillnader med avseende på kön i företaget. InterEast har just färdigställt den så kallade lönekartläggningen som visar att företaget inte har några löneskillnader baserade på kön.

– Här på InterEast är det kvalitet, prestation och erfarenhet som har betydelse. Vi har alltid arbetat för att alla ska värderas lika så det känns extra bra att kartläggningen visar att InterEast är en jämställd arbetsplats även ur ett ekonomiskt perspektiv. Jämställdhetsarbetet är även ett av områdena i ägardirektivet till vår styrelse och ett perspektiv som de alltid arbetar utifrån, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast.

InterEasts styrelse som trädde i kraft precis före sommaren i år består av företagets grundare Karin och Peder Törnqvist, ledamot Kent Lindholm och styrelseordförande Ann-Christine Hvittfeldt. Ann-Christine har arbetat i transport- och logistikbranschen sedan slutet av 80-talet.

 Jag har suttit i många styrelser i branschen och när det kommer till jämställdhet så är InterEast på många sätt ett föredöme, både lönemässigt och med könsfördelningen i styrelse. Förutom de statliga bolagen jag är verksam i är InterEast det enda företag med en helt jämställd styrelse, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

Förutom huvudkontoret i Göteborg har InterEast kontor i Rumänien och Turkiet. Inte heller där finns några löneskillnader mellan könen.

– Jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela företagskulturen såväl i Sverige som i våra utlandskontor. Det är något vi kan vara stolta över men som vi också måste fortsätta arbeta för att behålla och stärka ännu mer, säger Oscar Törnqvist.

– Det finns inga problem med jämställdhet på InterEast idag och vi i styrelsen har det viktiga uppdraget att säkerställa att det fortsätter så genom att se till att regler och riktlinjer upprätthålls och finns tillgängliga för ledningen och alla medarbetare, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

Fler nyheter

Nyhet / 14 mars, 2019

Ny logotyp – samma höga leveransprecision

InterEast välkomnar våren i en uppdaterad kostym och lanserar ny logotyp och grafisk profil. Allt annat hos transportföretaget är däremot sig likt – samma höga leveransprecision och service. – Vi växer och utvecklas hela tiden och då blir det naturligt att vi nu även uppdaterar och moderniserar det visuella. Med den nya logotypen vill vi…

Nyhet / 6 mars, 2019

Medlingen lyckades och hamnstrejken upphör

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har i dag ingått ett andrahandsavtal. Det innebär att hamnkonflikten är avblåst, uppger Sveriges Hamnar. Medlingen lyckades, Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har nu ingått ett andrahandsavtal. Avtalet innebär att hamnkonflikten är avblåst och att verksamheten i samtliga berörda hamnar återgår till det normala. – Detta andrahandsavtal innebär att den flera decennier långa…

Brexit
Nyhet / 5 mars, 2019

Om Sveriges handel med Storbritannien efter brexit

Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars närmar sig. Det är ännu inte helt klart hur utträdet kommer se ut – om det blir ett hårt eller mjukt brexit. För alla som är verksamma inom transport, import och export i Storbritannien är skillnaden viktig eftersom det avgör om det kommer att finnas ett utträdesavtal som…

Nyhet / 22 februari, 2019

”Vi ser möjligheter istället för problem”

En dag på jobbet med Yesim Acabuga, speditör hos InterEast Turkiet: Yesim Acabuga är speditör på InterEasts Turkiet-kontor i Istanbul. Hon ansvarar för att alla transporter från den lokala terminalen levereras dit de ska, när de ska. – I den här branschen är ingen dag den andra lik. Vi löser problem varje dag vilket också…