Jämställdhet

”Vi vill vara bäst i branschen på jämställdhet”

Nyhet / 19 december, 2018

Från och med 1 januari 2017 är arbetsgivare med mer än tio anställda skyldiga att varje år kartlägga, analysera och dokumentera löneskillnader med avseende på kön i företaget. InterEast har just färdigställt den så kallade lönekartläggningen som visar att företaget inte har några löneskillnader baserade på kön.

– Här på InterEast är det kvalitet, prestation och erfarenhet som har betydelse. Vi har alltid arbetat för att alla ska värderas lika så det känns extra bra att kartläggningen visar att InterEast är en jämställd arbetsplats även ur ett ekonomiskt perspektiv. Jämställdhetsarbetet är även ett av områdena i ägardirektivet till vår styrelse och ett perspektiv som de alltid arbetar utifrån, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast.

InterEasts styrelse som trädde i kraft precis före sommaren i år består av företagets grundare Karin och Peder Törnqvist, ledamot Kent Lindholm och styrelseordförande Ann-Christine Hvittfeldt. Ann-Christine har arbetat i transport- och logistikbranschen sedan slutet av 80-talet.

 Jag har suttit i många styrelser i branschen och när det kommer till jämställdhet så är InterEast på många sätt ett föredöme, både lönemässigt och med könsfördelningen i styrelse. Förutom de statliga bolagen jag är verksam i är InterEast det enda företag med en helt jämställd styrelse, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

Förutom huvudkontoret i Göteborg har InterEast kontor i Rumänien och Turkiet. Inte heller där finns några löneskillnader mellan könen.

– Jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela företagskulturen såväl i Sverige som i våra utlandskontor. Det är något vi kan vara stolta över men som vi också måste fortsätta arbeta för att behålla och stärka ännu mer, säger Oscar Törnqvist.

– Det finns inga problem med jämställdhet på InterEast idag och vi i styrelsen har det viktiga uppdraget att säkerställa att det fortsätter så genom att se till att regler och riktlinjer upprätthålls och finns tillgängliga för ledningen och alla medarbetare, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

Fler nyheter

Tyskland
Nyhet / 17 januari, 2019

Framgångsrikt år i Tyskland – InterEast utökar direkttrafiken

Antalet bokningar har ökat kraftigt sedan InterEast började med egna avgångar till Tyskland för ett år sedan. För att möta kundernas behov utökar därför transportföretaget nu avgångarna till och från landet varje vecka. – Utöver de fasta kunderna får vi hela tiden in fler bokningar på Tyskland. Under det första kvartalet kommer vi därför fördubbla…

Nyhet / 21 november, 2018

InterEast möter eleverna från Chalmers Sjösektion

Praktikmingel med fokus på shipping och framtid Arbetskommittén Shipping från Chalmers anordnar varje år ett praktikmingel där näringslivet får chansen att träffa framtidens talanger inom shipping och logistik. Runt 40 företag får möjligheten att presentera sina verksamheter för 120 elever som söker framtida praktik- och arbetsplatser. –  Förutom möjligheten att få presentera InterEast som företag…

Säkerhetskapell
Nyhet / 13 november, 2018

InterEast satsar på extra säkerhet – utökar användningen av säkerhetskapell

För högrisktransporter och värdefullt gods utökar InterEast nu användningen av säkerhetskapell på utvalda sträckor. Kapellen har integrerade stålnät som inte går att skära igenom och storleken på nätet kan dessutom anpassas efter godsets volym.  – Vi tog in den här lösningen i samråd med kunderna för att öka säkerheten utan att priserna påverkas. Just nu…

Nyhet / 9 november, 2018

InterEast ställer ut på GADDEN 14 november

Shape your tomorrow med InterEast Transport På GADDEN samlas 100 utställare och flera tusen besökare för att knyta kontakter och skapa möjligheter för framtiden. InterEast ställer ut för andra året i rad i förhoppning att få träffa framtidens talanger inom logistik. – GADDEN är en bra möjlighet för oss att möta framtidens arbetstagare och arbetsgivare…